Hoeveel vergoeding woon werkverkeer?

Hoeveel vergoeding woon werkverkeer?

Sinds 1 juli 2019 is het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding terug gebracht naar € 0,3653/km en blijft geldig tot 30 juni 2020. Deze vergoeding is vrijgesteld van RSZ en belastingen.

Hoe bereken ik mijn woon werkverkeer?

Kilometervergoeding berekenen Uw kilometervergoeding is door uw werkgever vaak vast gesteld op een vast bedrag per kilometer. De kilometervergoeding vermenigvuldig u met het aantal kilometers dat u maakt tussen uw woon werkverkeer per dag. Dit doet u keer een gestelde norm van 214 dagen bij een full time baan.

Heb ik recht op woon werkverkeer?

De tussenkomst van de werkgever is verplicht wanneer de afgelegde afstand minstens 5 kilometer bedraagt, te rekenen vanaf de vertrekhalte (art. 4 van de cao nr. Vanaf 1 juli 2020 zal de tussenkomst van de werkgever ook verplicht zijn wanneer de verplaatsingen woon-werkverkeer minder dan 5 kilometer bedragen.

Hoeveel dagen woon werkverkeer?

De vaste vergoeding voor woon-werkverkeer wordt berekend op basis van de overeengekomen vergoeding per gereisde kilometer (meestal € 0,19 per km), uw woon-werk afstand en een standaard van 214 werkdagen per jaar. 214 werkdagen is het aantal werkdagen wanneer u fulltime werkt.

Wat is de juiste kilometervergoeding?

Uw werkgever mag een belastingvrije kilometervergoeding hanteren van €0,19 per kilometer. Is uw vergoeding hoger, dan betaalt u over dat deel de normale inkomstenbelasting. Voor de belastingvrije vergoeding per kilometer maakt het niet uit met welk vervoer u reist of hoe u reist.

Wat is een kilometervergoeding?

Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe kilometervergoeding van kracht. Dat is het bedrag dat je als werkgever aan je werknemers betaalt wanneer zij hun eigen wagen gebruiken voor werkgerelateerde verplaatsingen.

Hoeveel dagen reiskostenvergoeding?

de werknemer krijgt een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer; er zijn 214 werkdagen per kalenderjaar. Bij dit aantal is rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte en vakantie en zorgverlof. de werknemer reist op minstens 128 dagen per kalenderjaar naar de vaste arbeidsplaats.

Hoeveel dagen reiskosten per jaar?

Je geeft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per zakelijke kilometer. Je gaat uit van 214 werkdagen per kalenderjaar. Bij dit aantal is onder meer rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte, vakantie, sabbatsverlof en zorgverlof.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top