Kako napisati dobru biografiju?

Kako napisati dobru biografiju?

Kako napisati dobru biografiju? Postoji nekoliko pravila kojih se treba pridržavati prilikom pisanja biografije: Lični podaci – potrebno je navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu. Potrudite se da mejl adresa bude profesionalna (npr. da sadrži vaše ime i prezime, ime i prezime i neki broj ili kombinaciju dela imena ili prezimena).

Šta je potrebno navesti prilikom pisanja biografije?

Postoji nekoliko pravila kojih se treba pridržavati prilikom pisanja biografije: 1 Lični podaci – potrebno je navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mejl adresu. Potrudite se da mejl adresa bude profesionalna (npr. 2 Obrazovanje – navedite periode obrazovanja obrnutim hronološkim redosledom (od najskorijih ka starijim), pun naziv obrazovnih institucija, odsek i smer. 3 Dodatna edukacija – kursevi, seminari, projekti. Navedite tačan naziv, kratak sadržaj ukoliko ga je teško naslutiti iz samog naziva, period održavanja i naziv institucije.

Kakav je CV obrazac za radnu biografiju?

CV obrazac: Obrazac za CV i radnu biografiju 1 Kontakte kandidata za posao: adresa, telefoni, imejl 2 Radno iskustvo koje je relevantno za posao na koji se javljate. Ovde treba opisati i najvažnija dostignuća i… 3 Obrazovanje kandidata: formalni stepeni obrazovanja, od najskorijih ka starijim. Dovoljno je pisati najviši stepe… More

Koja je veli čina biografije?

Biografija se piše slovima Arial ili Times New Roman, a veli čina slova bi trebalo da bude izme đu 10 i 12, ali nikako preko 12 jer prevelika slova ostavljaju loš utisak. Sa druge strane, ne smete koristiti ni premali font koji nije čitak.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top