Ce este un argument?

Ce este un argument?

Argument. Un argument (din latină argumentum „mijloc de dovadă“) este o afirmație sau o serie de afirmații ( premise ), care este utilizată pentru a motiva o altă afirmație, de exemplu o concluzie (sau o teză ).

Ce este textul argumentativ?

TEXTUL ARGUMENTATIV (teorie şi model de argumentare) 1 Enunţarea ipotezei: alcătuirea unui enunţ clar, care conţine teza/ideea ce urmează a fi demonstrată, dar şi exprimarea propriei opinii faţă de aceasta. 2 Argumentarea propriu-zisă (Formularea argumentelor): enunţarea a două sau mai multe argumente pro şi/sau contra ipotezei enunţate şi susţinerea lor (exemple, citate, prezentarea unor întâmplări, opinii de autoritate, comparaţii care 3 Formularea concluziei: întărirea ipotezei, prin reluarea sa în mod nuanţat, dacă argumentarea a demonstrat teza enunţată iniţial; contrazicerea ipotezei, dacă argumentarea a demonstrat ipoteza respectivă.

Care sunt argumentele directe?

Cele directe au drept concluzie afirmarea tezei susținute de orator, cele indirecte, negarea ei. Totalitatea argumentelor directe poartă denumirea de confirmare (v.), ele întărind teza, iar a celor indirecte, de respingere, acestea contribuind la respingerea obiecțiunilor adversarului.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top