hva er definisjonene av makt?

hva er definisjonene av makt?

Definisjonene av makt bygger på at maktforhold har sitt grunnlag i forhold mellom individer eller grupper. I ren form utgjør disse bare en liten del av maktforholdene i et moderne samfunn.

hva var den første norske maktutredningen?

Den første norske maktutredningen i 1972–1982 tok særlig opp forholdet mellom stat og økonomi.

hva er et uttrykk for makt?

Om As handling tilfeldigvis får B til å gjøre noe annet enn han/hun ellers ville gjort, er det ikke et uttrykk for makt, selv om det er noe A får en fordel av. Mislykkede forsøk på å utøve makt er det også mange av; et enkelt eksempel er læreren som ikke får ro i klassen.

hva er et maktforhold?

Et maktforhold omfatter tre elementer: Makt kan utøves gjennom påbud, men også gjennom skjulte trusler og etablerte forventninger. A behøver ikke si noe for å få sin vilje dersom B vet hva A vil, og dersom B vet at det kan det få følger hvis han ikke gjør som forventet.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top